изображение_viber_2021-12-12_14-50-03-966

Засідання робочих груп освітньо-професійних програм «Маркетинг», «Економіка» та «Харчові технології» за участю викладачів – членів робочих груп, здобувачів фахової передвищої освіти, студентів – випускників і стейкхолдерів

У листопаді 2021 року було проведено засідання робочих груп освітньо-професійних програм «Маркетинг», «Економіка» та «Харчові технології» за участю викладачів – членів робочих груп, здобувачів фахової передвищої освіти, студентів – випускників і стейкхолдерів – І. Качнової, заступника голови правління АТ «БАЗИС»; Л. Ніколаєнко, бухгалтера ТОВ Українсько-французька фірма «МАЗАР».

На засіданні були обговорені освітньо-професійні програми «Маркетинг», «Економіка» за спеціалізацією «Економіка підприємства» та проєкт освітньо-професійної програми «Харчові технології» за спеціалізацією «Виробництво харчової продукції».

Стейкхолдери наголосили на необхідності усвідомлення здобувачами освіти соціальної важливості майбутньої професії, формування здатності вирішувати типові спеціалізовані задачі у професійній сфері, проявляти ініціативу та нести відповідальність за результати своєї діяльності.

Також роботодавці зазначили, що при розробці освітньо-професійних програм необхідно враховувати новітні, сучасні досягнення науки і техніки, щоб забезпечити ринок праці конкурентоспроможними фахівцями.